Välkommen till ICA MAXI Högskolan!

Nu finner du enkel vägledning till hälsosammare mat i denna butik!

"Vi vill sträckta ut en hjälpande hand som ska vara enkel att nå. Vårt mål med Familjens Val är att på ett enkelt sätt hjälpa våra kunder till hälsosammare val i butiken."

Rikard och Helene Hillarp
Handlare